Duo Handed

72 uurs DUO HANDED 2016 (nieuwe stijl)


72 uurs Duo Handed

Wanneer:
Donderdag 28 april
tot en met
Zondag 1 mei

Inschrijven:
uiterlijk 13 april 2016

Contact:
 
Dennis: 06-46312606
Rob: 06-54726609
facebook: 
Na 30 jaar hebben Rene Vervoort en Willem Houtman het stokje door gegeven aan Rob van der Stigchel en Dennis van der Waal.

Drie dagen zeilen met je zeilmaat over het Haringvliet en de Zeeuwse wateren. Je doet diverse vooraf opgegeven havens door heel Zeeland aan. De volgorde staat niet vast dus alles draait om tactiek, planning en het kiezen van de juiste route. Start en finish zijn in Hellevoetsluis.

Briefing

Wij hebben besloten om een aantal veranderingen aan te brengen in deze mooie tocht. Woensdagavond 27 april is de briefing waarin verteld wordt wat de veranderingen zullen zijn t.o.v. de vorige DUO Handed en voor de nieuwe deelnemers hoe de tocht in zijn werk gaat.

Alvast een klein tipje van de sluier: Ongeveer 2 weken voor de start krijg je de zeilaanwijzingen met daarin een aantal verplichte havens en vaargeulen. Goed zeemansschap, tactiek, planning en doorzettingsvermogen zijn de speerpunten voor deze tocht. We gaan werken met een puntensysteem voor de havens zodat je een eerlijke uitslag krijgt en het in het verleden zo beruchte schrijven van journalen wordt in de nieuwe stijl een stuk minder. Uiteraard krijg je ook nog steeds punten voor eerste binnenkomst en snelste zeiltijd.

Nieuw dit jaar is ook onze facebookpagina waar de zeilers tijdens de tocht hun belevenissen op kunnen zetten zodat het thuisfront op die manier mee kunnen leven met de tocht. 

Je sleept de “beruchte” wisselprijs in de wacht als je de tocht reglementair hebt uitgevaren en de meeste punten hebt gehaald.

Captains Dinner

En niet te vergeten de Duo Handed staat ook vooral voor gezelligheid en wordt ± 2 weken na de finish afgesloten met een prijsuitreiking en een captains dinner. De gelegenheid om de andere deelnemers en de thuisblijvers te vertellen over de drie onvergetelijke dagen.
ĉ
Mireille Aulich,
19 feb. 2016 11:56
Comments