ENDENL

Op 26 en 27 maart worden de schepen door Yagra te water gelaten. Hier de planning.

De volgende Corona maatregelen zijn voorlopig van kracht

Als er wijzigingen of versoepelingen zijn in de komende 3 weken dan kan het protocol misschien iets aangepast worden.
 • Alle sociale contacten zoveel mogelijk vermijden.
 • Het clubhuis, het havenkantoor en de terrassen zijn gesloten.
 • De leden dienen zoveel mogelijk bij hun auto buiten het toegangshek te wachten en mogen pas ca 30 minuten van tevoren naar hun boot. U blijft dan bij of op uw boot totdat u aan de beurt bent (Samenscholing bij auto's, boten, kraan of op andere plekken is niet toegestaan).
 • Op de dagen van het hellingen is het terrein voor kijkers en andere belangstellenden gesloten.
 • Leden mogen alleen naar hun boot om te varen of onderhoud te doen.
 • Kom bij voorkeur alleen naar de haven en vraag iemand om mee te varen naar de box als dit echt nodig is bij b.v. hardere wind.
 • Neem werkhandschoenen mee en gebruik deze bij het verwijderen van de hijsbanden.
 • Er mogen geen kluswerkzaamheden meer uitgevoerd worden op de dagen dat de schepen te water gaan.
 • Vragen aan de havenmeester graag per telefoon (0650583775) en niet naar het havenkantoor komen.
 • Volg alle aanwijzingen op van bestuurs- en havencommissieleden die toezicht houden.
 • Er is geen opruimavond als de huidige maatregelen van kracht blijven.
 • Houd bij alle handelingen 1,5 meter afstand!
 • Wacht bij de ingang van de steiger, op de boot of op een vingerpier als er al iemand op de steiger loopt
 • Leden die symptomen van het Corona virus vertonen, zoals koorts en hoesten, moeten thuisblijven en voor een vervanger zorgen!!!

 

Procedure hellingen:

 • U dient een half uur voor het hijsen van uw boot aanwezig te zijn om uw boot klaar te maken.
 • Zorg dat de voorste bokverbreders verwijderd zijn.
 • Zorg dat de accu geladen is en de motor startklaar is.
 • Zorg dat de landvasten op de boot en in de box in orde zijn en de achterstag snel vastgezet kan worden.
 • Het personeel van Yagra (kraanploeg) plaatst de hijsbanden en laat de boot te water.
 • Het verven van de kiel of de plekken van de stempels is niet toegestaan.
 • Als de boot in het water ligt mag de eigenaar en een hulp pas op zijn boot gaan als alle leden van de kraanploeg afstand hebben genomen en op aanwijzing van de kraanploeg.
 • Na controle op lekkage moet de eigenaar de hijsbanden aan de buitenzijde losmaken (Voor het losmaken van de hijsbanden graag een paar werkhandschoenen dragen).
 • De kraanploeg maakt de hijsbanden aan de binnenzijde los.
 • Vervolgens vaart de eigenaar zijn schip direct naar zijn ligplaats.
 • Omdat er geen zelfwerkzaamheid en opruimavond is moeten alle leden zelf direct alle rommel (verf, schuurpapier, kwasten, etc.) opruimen. Ook trappetjes en ladders dienen zo snel mogelijk van het terrein verwijderd te worden. Deze mogen niet geplaatst worden in de mastenbergingen!!

 

Opnemen stroom:

 • De standen van de kWh meters worden deze keer niet in het bijzijn van de leden opgenomen.
 • Op dinsdag 24 maart worden alle stekkers uit de stroomkasten gehaald.
 • Daarna worden de stroomkasten weggereden en worden de meterstanden op een later tijdstip afgelezen.

 

Aanvullend:

 • Verwijder zelf de voorste bokverbreders en de lijnen uit de mast uiterlijk in het weekend voorafgaand aan het kranen.


We reken op jullie medewerking om de draaidagen zo veilig mogelijk te laten verlopen en dat alle maatregelen, zoals aanbevolen door de overheid en aanvullende maatregelen van het bestuur, strikt nagevolgd worden.