Mastenberging

Let op:

Alle masten in de bergingen dienen voorzien te zijn van een label met naam en lid nummer.
De mastenberging is geen opslagruimte voor oude of kapotte masten, voorstagprofielen en andere materialen zoals stellingpijp of prive opslag voor de winterberging. Alle materialen die er niet thuis horen en niet gelabeld zijn worden verwijderd.

De mastenbergingen op de Heliushaven zijn bedoeld om de schepen die in de winterstalling staan een opslag te bieden voor hun masten of om gedurende de winterperiode onderhoud aan masten te plegen. De mastenbergingen dienen leeg te zijn gedurende het zomerseizoen

Het is mogelijk, bijvoorbeeld in verband met een voorgenomen reis over de kanalen in Frankrijk of onderhoud aan de mast, toestemming te krijgen om de mast te laten liggen of neer te leggen in de kleine mastenberging (naast de zelfwerkzaamheidcontainers). De berging voor grote masten dient geheel leeg te zijn i.v.m. parkeermogelijkheid van fietsen en het plaatsen van de containers.


Aanvraag

U kunt uw aanvraag, bij voorkeur per e-mail, indienen bij de havencommissaris voor de Heliushaven:

Ger Wilke (havencommissarisheliushaven@wvhellevoetsluis.nl)
06 - 16692322. 

Goedkeuring zal afhankelijk zijn van het aantal leden met masten die reeds toestemming hebben voor de gevraagde periode.

De leden die van deze regeling gebruik willen maken, dienen de mast(en) naast de gebruikelijke goed leesbare markering met volledige naam en voorletters en ligplaatsaanduiding, ook te voorzien van de datum tot wanneer de toestemming verleend is.

 

 IMG_0835