Beleid

Tijdens de afgelopen ALV hebben we het beleidsplan besproken. Middels 19 stellingen konden de aanwezige leden hun voorkeur kenbaar maken. Zo hebben we getoetst of de inhoud hiervan overeenkomt met wat jullie als leden zouden kiezen voor de vereniging.


Het plan hoeft niet terug naar de tekentafel. Over de richting van de hoofdpunten waren we het eens.

 
De vereniging moet een vereniging blijven voor en door leden en met functionele  faciliteiten voor een aanvaardbare prijs, zich uitend in contributie en liggeld. Het plan zoals het in het Grommertje staat neemt het bestuur als uitgangspunt. Voorstellen  voor veranderingen, bijvoorbeeld een aspirant lidmaatschap komen uiteraard terug in de ALV omdat aan dit soort veranderingen altijd een wijziging van de statuten of huishoudelijk reglement vastzitten. Daarom hoeft het beleidsplan ook niet vastgesteld te worden op de ALV.

 
De stellingen en het beleidsplan zijn onderaan deze pagina te downloaden zodat de leden die er niet bij waren het ook nog eens kunnen nalezen.

 
Hieronder een samenvatting van de stellingen / uitgangspunten waar de leden voor zouden kiezen. Daarbij zo hier en daar de stemverhouding wanneer de keuze verdeeld was over de groep. Er waren 48 leden aanwezig op de ALV van 23 april 2013.

 1. De stelling om het entreegeld te verlagen om zodoende meer leden te trekken was 50/50 verdeeld. Veel leden waren ook voor handhaven van de hoogte.
 2. Met 70/30 was men voor een aspirant lidmaatschap zodat je wanneer blijkt dat nieuwe (aspirant)  leden niet helemaal bij de vereniging passen deze (bij uitzondering) geen lid zou kunnen maken.
 3. Met 80/20 gaf men aan om niet specifiek te investeren in voorzieningen specifiek voor jeugdleden.
 4. 100% was het oneens dat de prijs van € 755,-- per jaar voor een boot van 10 meter best omhoog mag.
 5. Men koos voor functionele faciliteiten tegen een lagere prijs. Betere/luxere faciliteiten tegen een hogere prijs heeft niet de voorkeur.
 6. Alle leden snappen dat de lage prijs alleen tot stand kan komen door inzet van de leden.
 7. Men koos (90/10) voor een vrijwillige havenmeester en niet voor een professionele havenmeester die alles perfect regelde.
 8. Met 80/20 vonden de leden dat commerciële activiteiten niet in de haven ontplooid moeten worden.
 9. Zijn er genoeg leden die zich intensief inzetten voor de vereniging? De leden die er waren zijn voornamelijk leden die al veel doen. De
 10. stemming was wel dat dit mogelijk een knelpunt kan zijn.
 11. De stelling over de blauwe vlag was ook helder. Wanneer het te veel kost hoeft dat niet perse.
 12. De samenwerking met andere vereniging:  alleen doen wanneer het ons voordeel oplevert.
 13. Het beleid om te sparen voor latere investeringen werd ondersteund.
 14. Inderdaad vond met dat een levendige vereniging meer leden zal trekken en dat de kantine daar de geschikte plek voor is.
 15. De voorzieningen in de kantine worden als voldoende beschouwd.
 16. Gelukkig realiseert het merendeel van de leden dat jeugdzeilen er bij hoort en heeft daar ook een beperkt bedrag voor over.
 17. Omtrent de steiger oudste was de stemming  40/60 om een steiger oudste een directe spreekbuis te laten zijn naar het bestuur.
 18. Stelling 17 was lastig. Met een kleine meerderheid koos men om schaarse functies een vergoeding te geven om zodoende meer ‘vrijwilligers’ te trekken voor  bijvoorbeeld, voormannen, havenmeesters, bestuur. De kleinere groep zou niet kiezen voor het geven van vergoedingen.
 19. Alle leden snappen dat de prijs alleen laag kan blijven wanneer leden veel doen voor de vereniging.
 20. Leden kozen massaal om voormannen een vergoeding te geven voor hun werkzaamheden. Alleen zo kunnen we de kosten laag houden.  

Tijdens de ALV hebben we de vraag gesteld of het realistisch is dat er voldoende leden wat voor de vereniging willen doen. Eén van de voorstellen die van de ALV naar voren kwam is diversificatie in prijs (contributie/liggeld) voor leden die veel of minder doen voor de vereniging.  Leden die wat voor de vereniging doen, krijgen dan een lagere contributie dan de leden die uitsluitend hun plicht ten aanzien van de zelfwerkzaamheid nakomen. Als bestuur spreekt ons deze gedachte aan om verder te onderzoeken. We nodigen daarom graag een aantal leden uit om hierover mee te denken, zodat we de komende of daaropvolgende ALV een voorstel kunnen agenderen.

Een tweede punt waarover we graag input van de leden ontvangen is het aspirant-lidmaatschap in combinatie met een introductie voor nieuwe leden, waarbij ze snel de weg leren kennen binnen de vereniging en zich bovenal welkom voelen. Ook hiervoor nodigen we graag een aantal leden uit om dit punt verder op te pakken. Aanmelden kan bij één van de bestuursleden. 


We bedanken graag iedereen die mee heeft gewerkt aan de totstandkoming van dit plan voor hun inzet.

Het bestuur vond dit een prettige wijze van werken en hecht waarde aan de input die we krijgen van de leden. 

Het bestuur van WVH.