Havenzaken‎ > ‎Kanaalhaven‎ > ‎

Calamiteiten

Bij calamiteiten in de WVH Kanaalhaven geldt de volgende procedure: 

Bij alle meldingen vermelden:
- Naam melder
- Plaats incident, zoals
- Watersportvereniging Hellevoetsluis
- Kanaalweg Westzijde 8 te Hellevoetsluis
- Postcode 3221 LK
- Mobiel: 06-23445774
- Omschrijving van incident en urgentie
- Inschatting van type gewenste hulp

Spoedeisende Incidenten op of nabij WVH terrein en -steigers (waarbij direct hulp vereist is wegens potentieel levensgevaar, geweld, brand, inbraak, etc):

Alarmering via alarmnummer 112
Indien van toepassing opgave van (vermoedelijk aantal gewonden en/of ernst van het incident)

Niet spoedeisende meldingen aan Politie:
Telefoonnummer 0900-8844 (dag en nacht bereikbaar)

Melding calamiteit op het Haringvliet:
Regionale Verkeerscentrale Dordrecht, tel. 0800-0236200

Waterverontreiniging Heliushaven en Haringvliet:
Regionale Verkeerscentrale Dordrecht, tel. 0800-0236200

Overige incidenten, verontreinigingen, etc:
Gem. Hellevoetsluis, afd. Stedelijk Beheer, tel. 0181-330250 of via internet: calamiteitenformulier op http://.hellevoetsluis.nl/330250 (buiten kantooruren)

Tevens altijd een interne melding aan:
Ger Jumelet, calamiteitencoördinator, 06-12838644
Arie Roodenburg, voorz. Havencommissie, tel 06-46201511
Comments