ENDENL

Tarieven

Tarieven (incl.BTW indien van toepassing)  
Lidmaatschap  
Contributie lid (incl.vlag) per jaar €125,00
Contributie jeugdlid per jaar €27,50
Donateurs minimum bedrag €50,00
Borgsom zelfwerkzaamheid €210,00
Entreegeld nieuw lid >35 jaar  €375,00
Entreegeld nieuw lid tussen 21 en 35 jaar €100,00
Entreegeld jeugdlid en lid < 21 jaar €0,00
Bestuurlijke boete €50,00
   
Liggelden  
Liggeld vaste ligplaats per strekkende meter/jaar voor schepen t/m 9 meter €62,00
Liggeld vaste ligplaats per strekkende meter/jaar voor schepen > 9 meter €66,00
Lid passant zomer per strekkende meter/dag  €0,60
Lid passant winter per strekkende meter/dag  €0,30
Toeristenbelasting ligplaats per jaar  €25,80
Elektra leden per kWh  €0,34
   
Jollenberging  
Jollenberging 2*3 meter/jaar €68,00
Jollenberging 2*5 meter/jaar €140,00
Jollenberging 2*6 meter/jaar €180,00
Jollenberging 2*6+ meter/jaar €265,00
Jollenberging leden per dag €1,60
Jollenberging niet leden per dag €2,50
Trailer stalling zonder boot in zomerseizoen €150,00
   
Winterstalling  
Winterstalling strekkende meter/seizoen incl. bok €35,00
Winterstalling op eigen trailer zonder afspuiten €25,00
Afspuiten met hogedrukspuit €10,00
Kranen kleine kraan (t/m 1500 kg) niet leden €35,00
Kranen tbv winterstalling €138,50
Waarborg opruimen winterstalling €40,00
   
Passanten  
Passant zomer per strekkende meter/dag Heliushaven €1,35
Passant zomer per strekkende meter/dag Kanaal €1,00
Passant winter strekkende meter/dag €0,40
Toeristenbelasting passant per dag €0,93
Elektramuntje Heliushaven (12 uur) €1,00
Elektra passant Kanaal per dag €1,00
   
Overige artikelen  
Clubvlag extra uitgifte €6,00
Sticker €1,00
Poloshirt WVH €15,00
Cap WVH €5,00
Borg Sep key €40,00
Gasfles campinggas 907 3kg €32,00
Gasfles campinggas 904 2kg €23,00
Gasfles propaan €30,00

   Voorwaarden

  1. De contributie wordt berekend per geheel kalenderjaar. Indien iemand tussentijds lid wordt blijft het jaartarief gelden. Voor aanvang van het lidmaatschap wordt de contributie en de borg voor zelfwerkzaamheid in rekening gebracht. Pas bij toewijzing van een vaste ligplaats, wordt het entreegeld in rekening gebracht.

  2. De borgsom wordt aan het begin van het kalenderjaar of bij aanvang van het lidmaatschap in rekening gebracht. Indien aan de plicht voor zelfwerkzaamheid wordt voldaan, blijft de borg staan voor het volgende jaar en wordt dan niet in rekening gebracht.

  3. Liggelden worden gerekend per strekkende meter en afgerond naar boven. De boten van ligplaatshouders worden nagemeten.

  4. Het zomerseizoen is van 1 april tot en met 31 oktober, het winterseizoen van 1 november  tot en met 31 maart.

  5. Er geldt een kortingsregeling voor (lid)passanten, bij 7 aansluitende dagen wordt 20% korting verleend en bij 30 aansluitende dagen 30%. Let op om in maart en oktober per hele maand te betalen i.v.m. overgang zomer/winterseizoen!

  6. De tarieven voor de jollenberging zijn per plaats.

  7. Er zijn een aantal plekken beschikbaar voor een trailer zonder boot. Deze worden aangewezen door de havenmeester. Er kunnen geen losse trailers op het parkeerterrein worden geplaatst.

  8. Het tarief voor de kraan voor passanten is per handeling (in of uit het water). Voor leden is het gebruik vrij.

  9. Plaatsing op de wachtlijst is gratis, maar kan alleen als lid en daarmee verplichting tot zelfwerkzaamheid. Voor een plaatsing in de Heliushaven is een aparte wachtlijst. Hier kunt u zich pas voor aanmelden na het aangaan van een lidmaatschap.