ENDENL


Zelfwerkzaamheid

Eenmaal per jaar dragen we met zijn allen zorg voor het onderhoud van onze haven. Door het inzetten van de diverse kwaliteiten van onze leden tijdens deze zelfwerkzaamheid, kunnen we de kosten van onze verenigingshaven zo laag mogelijk houden. Wanneer u als lid aan de beurt bent kunt u zien in de actuele planning.

Voor de actuele planning: klik hier


'Spelregels' zelfwerkzaamheid:

 • Vanaf 08.30 uur aanmelden in het clubhuis op de Heliushaven
 • Aanvang werkzaamheden 09.00 uur 
 • Koffie 10.30 tot 11.00 uur 
 • Lunchpauze 12.30 tot 13.30 uur 
 • Einde werkzaamheden 16.00 uur 
 • De werkbeurten worden op basis van een hele dag ingepland. 
 • Halve dagen zijn niet mogelijk. (ook niet als echtpaar).
 • Er zullen 1 a 2 voorlieden aanwezig zijn om de werkzaamheden te begeleiden.  

Aan het einde van de werkdag om 16.00 uur tekent u af op de lijst, zodat genoteerd staat dat u die dag hebt gewerkt.

 

 


Als u niet verschijnt of wanneer u niet aftekent na het werk,  wordt uw borgsom voor het komende jaar wederom berekend.

Als u niet kunt komen werken op de ingeplande dag, dient u zelf voor een vervanger te zorgen. Dit moet een ander lid van onze vereniging zijn.

Als u een vervanger heeft gevonden, graag melden per e-mail:
Gerard Nöllen
Coördinator zelfwerkzaamheid, zelfwerkzaamheid@wvhellevoetsluis.nl

 caj-1399

 

Beste medeleden,

De laatste tijd zijn er bij het ruilen van werkbeurten problemen ontstaan.
Met het initiatief van mensen die actief een oplossing zoeken is niets mis. Dat juichen wij ook toe. 

Het gaat mis als iemand een bestaande emailadressenlijst gebruikt en vervolgens wacht wie er reageert en daarop handelt.
Op zo'n lijst staan heel vaak namen van mensen die geen lid meer zijn. Dat geeft bij herhaling veel ergernis.

Hoe dan wel te handelen.

 • Stuur mij een mail met 1 of meer data waarop u wel kunt werken.
 • Ik stuur u de emailadressen die hierbij horen.
 • U stelt uw verzoek op en verzend dit bcc naar die adressen.
 • Vervolgens mailt u mij het resultaat en ik verwerk het.

Namens de commissie zelfwerkzaamheid,
Met vriendelijke groet,

Gerard Nöllen