ENDENL

Bij calamiteiten in de WVH Heliushaven geldt de volgende procedure:

 

Bij alle meldingen vermelden:
- Naam melder
- Plaats incident, zoals
- Watersportvereniging Hellevoetsluis
- Heliushaven10 te Hellevoetsluis
- Postcode 3221 LT
- Telefoon: 0181-315868
- Mobiel: 06-50583775
- Omschrijving van incident en urgentie
- Inschatting van type gewenste hulp


Spoedeisende Incidenten op of nabij WVH terrein en -steigers (waarbij direct hulp vereist is wegens potentieel levensgevaar, geweld, brand, inbraak, etc):

Alarmering via alarmnummer 112
Indien van toepassing opgave van (vermoedelijk aantal gewonden en/of ernst van het incident)

Niet spoedeisende meldingen aan Politie:
Telefoonnummer 0900-8844 (dag en nacht bereikbaar)

Melding calamiteit op het Haringvliet:
Regionale Verkeerscentrale Dordrecht, tel. 0800-0236200

Waterverontreiniging Heliushaven en Haringvliet:
Regionale Verkeerscentrale Dordrecht, tel. 0800-0236200

Overige incidenten, verontreinigingen, etc:
Gem. Hellevoetsluis, afd. Stedelijk Beheer, tel. 0181-330250 

Tevens altijd een interne melding aan:
Robert Muiderman, calamiteitencoördinator,    tel. +316 - 54914860
Arie Roodenburg, voorz. Havencommissie,   tel +316 - 46201511