ENDENL

Vetrouwenspersoon

Conform het bepaalde in artikel 10 van onze statuten zijn de vereniging en haar leden onderworpen
aan deze gedragsregels, die aangeven hoe te handelen bij Seksuele intimidatie.
Hieruit vloeit voort dat onze vereniging de mogelijkheid biedt om in het onverhoopte geval hiervan,
een klacht in te dienen bij vertrouwenspersonen. Dit kan met de email:
vertrouwenslui@wvhellevoetsluis.nl