ENDENL

Nieuwtjes

Blogcategorieën

Terug
Thursday 2 September 2021 |
|
Olgerik

Winterstalling of Overwinteren in kanaalhaven

Vrijdag 5 november en zaterdag 6 november kunnen de boten weer het water uit. Schrijf je daarvoor nu in. 

Winterstalling is mogelijk vanaf begin november t/m maart. Hiervoor heeft de vereniging 68 eigen bokken ter beschikking. Voor de grotere schepen zijn er bredere bokken met 6 poten. Ook zijn er bokken voor motorboten of kleinere zeilboten. Het hellingen wordt gedaan door de jachtwerf Yagra en is mogelijk voor schepen tot ca 12 - 13 ton en een lengte van ongeveer 40 voet. Om de bokken stabieler te maken, zijn een 40 tal bokverbreders gemaakt die aan de voorkant van de bok geplaatst worden. De bokken worden dan ongeveer 2 x zo breed aan de voorkant. Indien uit de inschrijvingen blijkt dat er te weinig bokken zijn, zullen er extra bokken gehuurd worden bij Yagra. Het eventueel verwijderen en plaatsen van masten van de schepen is meestal in de marge van de 2 kraandagen in samenwerking met Yagra wel te regelen, gaarne opgeven op inschrijfformulier.

Inschrijven kan vanaf 1 september. Hiervoor is een formulier beschikbaar via de website of af te halen bij het havenkantoor in de Heliushaven. De formulieren moeten, voorzien van uw handtekening,  ingeleverd worden bij de havenmeester in de Heliushaven waarmee bevestigd wordt dat de voorwaarden en milieu regels gelezen en bekend zijn. Begin oktober worden de datum en de volgorde van de indeling bekend gemaakt op de website en de beide havenkantoren (Let op: vrijdag eruit dan zaterdag erin en zaterdag eruit dan vrijdag erin). Voor de winterstalling moet €40 borg betaald worden. Binnen een week na het te water laten van de schepen is er een opruimavond en wordt de borg terug betaald aan de leden die aanwezig waren op deze avond of meegeholpen hebben met andere werkzaamheden. 

Datums boten uit het water (seizoen 2021/2022):

Vrijdag 5 november
Zaterdag 6 november

Boten in het water:

Vrijdag 25 maart
Zaterdag 26 maart

“Overwinteren”  Kanaalhaven.

Voor leden van de vereniging, die in de Heliushaven liggen, is er de mogelijkheid om de boot gedurende het winterseizoen af te meren in de Kanaalhaven achter de sluis. De ligplaatsen zijn beschikbaar vanaf het weekend dat de schepen op de wal gaan tot het weekend VOORDAT de schepen weer te water gaan. De leden moeten uiterlijk het weekend voorafgaand aan het hellingen hun boot weggehaald hebben. Dus uiterlijk 20 maart in 2021!! 

Inschrijving gebeurd op basis van: volgorde van aanmelding en/of beschikbare ligplaatsen. De grotere schepen uit de Heliushaven die het meest naar buiten liggen hebben voorrang in verband met de veiligheid en voorkoming van schade bij storm.

Graag uw inschrijving voor een winterligplaats in het kanaal per email sturen naar:

Ger Jumelet Havencommissaris Kanaalhaven ( havencomkanaal@wvhellevoetsluis.nl )
onder vermelding van: naam aanvrager, scheepsnaam, telefoonnummer en de afmetingen van de boot.

Verdere informatie kanaal:

- Elektra aansluiting is alleen mogelijk via de havenmeester van de Kanaalhaven. Deze zal, in uw bijzijn, de meterstand noteren. Dit formulier wordt door beiden ondertekend.  Afrekenen van de verbruikte elektra bij de havenmeester (volgens het geldende WVH tarief) VOOR vertrek uit de Kanaalhaven.

- Ook in de Kanaalhaven dient uw boot deugdelijk afgemeerd te worden. Een regelmatige controle, doch zeker na harde wind of storm is gewenst. U blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor een deugdelijk afgemeerd schip en NIET de havenmeester.