ENDENL

Nieuwtjes

Blogcategorieën

Terug
Friday 5 November 2021 |
|
Olgerik

Storm en schade

Voorkom schade aan boten en steigers.

Storm en schade

Het is helaas al bijna een gegeven dat er bij harde zuiden of zuid-oostenwind schade ontstaat aan boten en steigers. Dit is veelal het gevolg van gebroken lijnen. Om onnodige schade aan boten en steigers te voorkomen heeft het bestuur daarom op initiatief van een aantal leden een “stormveiligheidsploeg” ingesteld. Deze ploeg heeft twee taken: enerzijds de havencommissaris attenderen op boten die een hoog risico hebben op gebroken lijnen bij schade en het voorkomen hiervan door extra lijnen te zetten. Anderzijds kan deze ploeg in geval van  gebroken lijnen proberen de boot weer juist af te meren. Dit uiteraard met in achtneming van de eigen veiligheid. De leden van de ploeg hebben mandaat van het bestuur gekregen om ten behoeve van deze taken, boten van leden te betreden. Laten we gelijk duidelijk zijn: een lid is en blijft ten alle tijde verantwoordelijk voor het afmeren van zijn of haar boot. Mocht de stormveiligheidsploeg er voor kiezen een lijn bij te zetten dan krijgt het betreffende lid een seintje. Hij kan dan zelf controle uitvoeren op het afmeren.

Voor een storm en in ieder geval aan het begin van het winterseizoen, zal de stormveiligheidsploeg  de lijnen checken van alle boten . Wordt er een boot aangetroffen waarvan geconstateerd wordt dat er een hoge kans is op breuk van de lijnen dan zal het betreffende lid door de havenmeester hierover worden geïnformeerd. Indien na 14 dagen de situatie niet is verbeterd, zal het bestuurslid havenzaken een aanwijzing geven de lijn(en) in orde te maken. Mocht ook deze aanwijzing niet worden opgevolgd dan zal een bestuurlijke boete worden gegeven en in indien nodig kan het bestuur besluiten de lijnen te laten vervangen op kosten van het betreffende lid.

Het is natuurlijk vervelend als we zover zouden moeten gaan. En we gaan ervan uit dat dit ook niet nodig is. Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel: schade aan boten en steigers voorkomen.