ENDENL

Nieuwtjes

Blogcategorieën

Terug
Tuesday 8 March 2022 |
|
Olgerik

Kraandagen 2022

Zaterdag 26 maart is de te water lating

Beste leden,

Op zaterdag 26 maart is de te water lating van alle boten die met een kraan van Yagra te water moeten.
1 i.p.v. 2 kraandagen is vanwege omstandigheden bij Yagra.

Let op de procedure en het tijdschema!

Boten op eigen trailer kunnen na 26 maart met onze eigen kraan te water en voor 15 april i.v.m. de campers die WVH vanaf de Pasen wil toelaten op de locatie waar nu de trailers/boten staan.

Op 30 maart is een opruimavond voor alle walstallers, ook voor de booteigenaren van boten op eigen trailer.

De sluis/brug in het kanaal is gestremd en de werkzaamheden lopen uit waardoor er pas van 15 tot 18 april en na 22 april in en uit het kanaal gevaren kan worden.

We zijn nog in overleg met de vereniging Waterman, Haringvliet en gemeente of er op zaterdag 26 maart een extra mogelijkheid is voor een in en uitvaart.

Wellicht dat de meeste overwinteraars van de Heliushaven ook het kanaal willen verlaten, e.e.a. betekend goed overleg over de ligplaatsen middels de havenmeesters.

Mocht 26 maart niet mogelijk zijn dan is er voor de walstallers met een ligplaats in het kanaal en tijdelijke ligplaats in de Helius haven beschikbaar tot de Pasen.( zie schema )

 

Wij rekenen op uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Commissie havenbeheer