ENDENL

Nieuwtjes

Blogcategorieën

Terug
Tuesday 6 September 2022 |
|
Olgerik

Winterstalling 2022-2023

Donderdag 27 Oktober en Vrijdag 28 oktober kunnen de boten weer het water uit. Schrijf je daarvoor nu in. 

Winterstalling is mogelijk vanaf eind oktober t/m maart. Hiervoor heeft de vereniging bokken ter beschikking. Voor de grotere schepen zijn er bredere bokken met 6 poten. Ook zijn er bokken voor motorboten of kleinere zeilboten. Om de bokken stabieler te maken, zijn een 40 tal bokverbreders gemaakt die aan de voorkant van de bok geplaatst worden. De bokken worden dan ongeveer 2 x zo breed aan de voorkant. 

Inschrijven kan tot 26 september. Hiervoor is een formulier beschikbaar via de website of af te halen bij het havenkantoor in de Heliushaven. De formulieren moeten, voorzien van uw handtekening,  ingeleverd worden bij de havenmeester in de Heliushaven waarmee bevestigd wordt dat de voorwaarden en milieu regels gelezen en bekend zijn. Begin oktober worden de datum en de volgorde van de indeling bekend gemaakt op de website en de beide havenkantoren. Voor de winterstalling moet €40 borg betaald worden. Binnen een week na het te water laten van de schepen is er een opruimavond en wordt de borg terug betaald aan de leden die aanwezig waren op deze avond of meegeholpen hebben met andere werkzaamheden. 

Datums boten uit het water (seizoen 2022/2023):

Donderdag 27 oktober
Vrijdag 28 Oktober

Boten in het water:

Zaterdag 25 maart

 

“Overwinteren”  Kanaalhaven.

Voor leden van de vereniging, die in de Heliushaven liggen, is er de mogelijkheid om de boot gedurende het winterseizoen af te meren in de Kanaalhaven achter de sluis. De ligplaatsen zijn beschikbaar vanaf het weekend dat de schepen op de wal gaan tot het weekend VOORDAT de schepen weer te water gaan. De leden moeten uiterlijk het weekend voorafgaand aan het hellingen hun boot weggehaald hebben. Dus uiterlijk 19 maart in 2022!! 

Inschrijving gebeurd op basis van: volgorde van aanmelding en/of beschikbare ligplaatsen. De grotere schepen uit de Heliushaven die het meest naar buiten liggen hebben voorrang in verband met de veiligheid en voorkoming van schade bij storm.

Graag uw inschrijving voor een winterligplaats in het kanaal per email sturen naar:

Ger Jumelet Havencommissaris Kanaalhaven ( havencomkanaal@wvhellevoetsluis.nl )
onder vermelding van: naam aanvrager, scheepsnaam, telefoonnummer en de afmetingen van de boot.

Verdere informatie kanaal:

- Elektra aansluiting is alleen mogelijk via de havenmeester van de Kanaalhaven. Deze zal, in uw bijzijn, de meterstand noteren. Dit formulier wordt door beiden ondertekend.  Afrekenen van de verbruikte elektra bij de havenmeester (volgens het geldende WVH tarief) VOOR vertrek uit de Kanaalhaven.

- Ook in de Kanaalhaven dient uw boot deugdelijk afgemeerd te worden. Een regelmatige controle, doch zeker na harde wind of storm is gewenst. U blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor een deugdelijk afgemeerd schip en NIET de havenmeester.