Winterstalling en Winterligplaatsen

Winterstalling

Winterstalling is mogelijk vanaf ca begin oktober t/m maart. Hiervoor heeft de vereniging 68 eigen bokken ter beschikking. Voor de grotere schepen zijn er bredere bokken met 6 poten. Ook zijn er bokken voor motorboten of kleinere zeilboten. Het hellingen wordt gedaan door de jachtwerf Yagra en is mogelijk voor schepen tot ca 12 - 13 ton en een lengte van ongeveer 40 voet. Indien er te weinig bokken zijn zullen er extra bokken gehuurd worden via Yagra. Bij voldoende belangstelling is het mogelijk om de mast eraf te laten halen door Yagra.

Inschrijven kan vanaf 1 september. Hiervoor is een formulier beschikbaar via de website of af te halen bij het havenkantoor in de Heliushaven. De formulieren moeten, voorzien van uw handtekening,  ingeleverd worden bij de havenmeester in de Heliushaven waarmee bevestigd wordt dat de voorwaarden en milieu regels gelezen en bekend zijn. Begin oktober worden de datum en de volgorde van de indeling bekend gemaakt op de website en de beide havenkantoren (Let op: vrijdag eruit dan zaterdag erin en zaterdag eruit dan vrijdag erin). Voor de winterstalling moet €40 borg betaald worden. Binnen een week na het te water laten van de schepen is er een opruimavond en wordt de borg terug betaald aan de leden die aanwezig waren op deze avond of meegeholpen hebben met andere werkzaamheden. 

“Overwinteren”  Kanaalhaven.

Voor leden van de vereniging, die in de Heliushaven liggen, is er de mogelijkheid om de boot gedurende het winterseizoen af te meren in de Kanaalhaven achter de sluis. De ligplaatsen zijn beschikbaar vanaf het weekend dat de schepen op de wal gaan tot het weekend VOORDAT de schepen weer te water gaan. De leden moeten uiterlijk het weekend voorafgaand aan het hellingen hun boot weggehaald hebben. Dus uiterlijk 21 maart in 2020!

Inschrijving gebeurd op basis van: volgorde van aanmelding en/of beschikbare ligplaatsen. De grotere schepen uit de Heliushaven die het meest naar buiten liggen hebben voorrang in verband met de veiligheid en voorkoming van schade bij storm.

Inschrijven kan al vanaf 1 januari! Graag uw inschrijving voor een winterligplaats in het kanaal per email sturen naar:

Ger Jumelet Havencommissaris Kanaalhaven (ger.jum@wxs.nl)
onder vermelding van: naam aanvrager, scheepsnaam, telefoonnummer en de afmetingen van de boot.


Datum boten in het water 2020

Vrijdag 27 maart en zaterdag 28 maart 2020