ENDENL

Ik meld mij aan als:*
Hoe heeft u deze vereniging leren kennen?*
Naam*
Voorletters*
Voornaam*
Geslacht*
Geboortedatum*
     
Naam ouders (indien jeugdlid)
Straat + Huisnummer*
Postcode*
Woonplaats*
Telefoon (thuis)*
Mobiel*
E-mail adres*
IBAN nummer*
Beroep / Studie:*
Bootgegevens (indien lid met boot)
Soort boot*
Naam Boot
Lengte
Breedte
Diepte
Soort bewijs van eigendom (Lid met boot)*
Kopie bewijs van eigendom
Ik ben eigenaar/mede-eigenaar*
N.A.W. gegevens (mede)eigenaar (indien van toepassing)
Een WA verzekering en opgave van de gegevens daarvan is verplicht
Maatschappij*
Polisnummer*
Op naam van*
Een watersportvereniging staat of valt bij de betrokkenheid van haar leden. Wilt u aangeven waar uw interesse naar uitgaat?
Soorten interesse?*
     
    
Ten behoeve van de saamhorigheid en het laag houden van de kosten in onze vereniging proberen wij zoveel mogelijk gebruik te maken van de kennis en de inzet van onze leden. Daarom vragen wij u onderstaande in te vullen.
Welke capaciteiten voor zelfwerkzaamheid bezit u?*
     
     
     
Welke andere kwaliteiten of vaardigheden kunt u door opleiding of ervaring inbrengen in de vereniging?
Bent u voornemens de ledenvergaderingen te bezoeken? *
Bent u bereid zich één of meerdere dagen in te zetten als havenmeester?*
Bent u bereid om zitting te nemen in één of meerdere van onderstaande commissies:*
     
     
     
Bent u bereid om zitting te nemen in het bestuur?*
Middels aanvinken van onderstaand akkoord, verklaart u dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.*