De planning voor de zelfwerkzaamheid wordt jaarlijks aan het begin van het jaar vastgelegd. Deze is daarna te downloaden als bijlage en zal regelmatig worden aangepast naar de laatste actuele situatie.

Voor de actuele planning: Klik hier

Voor de goede orde en duidelijkheid nog even in het kort de 'spelregels':

  • Vanaf 08.30 uur aanmelden in het clubhuis op de Heliushaven
  • Aanvang werkzaamheden 09.00 uur 
  • Koffie 10.30 tot 11.00 uur 
  • Lunchpauze 12.30 tot 13.30 uur 
  • Einde werkzaamheden 16.00 uur 
  • De werkbeurten worden op basis van een hele dag ingepland. 
  • Halve dagen zijn niet mogelijk. (ook niet als echtpaar).
  • Er zullen 1 a 2 voorlieden aanwezig zijn om de werkzaamheden begeleiden.  

Aan het einde van de werkdag om 16.00 uur tekent u af op de lijst, zodat genoteerd staat dat u die dag hebt gewerkt.

Als u zonder afmelding niet verschijnt of als u niet aftekent na het werk dan wordt uw werkbeurt niet opgenomen in de administratie en wordt de borgsom voor het komende jaar wederom berekend.

Als u niet kunt komen werken op de ingeplande zaterdag, dient u zelf voor een vervanger te zorgen, dit moet een ander lid van onze vereniging zijn.

U blijft verantwoordelijk dat uw vervanger ook daadwerkelijk komt.

Als u een vervanger hebt gevonden, dan graag zo spoedig mogelijk melden per e-mail aan ondergetekende.

Gerard Nöllen
coördinator zelfwerkzaamheid, zelfwerkzaamheid@wvhellevoetsluis.nl

 

 

caj-1399