I.v.m. het Corona virus is de zelfwerkzaamheid tijdelijk stilgelegd. De aangepaste oproeplijst zal weer op deze pagina geplaatst worden wanneer de zelfwerkzaamheid weer kan worden opgestart.
 

De planning voor de zelfwerkzaamheid wordt jaarlijks aan het begin van het jaar vastgelegd. Deze is daarna te downloaden als bijlage en zal regelmatig worden aangepast naar de laatste actuele situatie.


Voor de goede orde en alle duidelijkheid nog even in het kort de 'spelregels':

  • Aanvang werkzaamheden 09.00 uur 
  • Koffie 10.30 tot 11.00 uur 
  • Lunchpauze 12.30 tot 13.30 uur 
  • Einde werkzaamheden 16.00 uur 
  • De werkbeurten worden op basis van een hele dag ingepland. 
  • Halve dagen zijn niet mogelijk. (ook niet als echtpaar). 

Er zullen 1 a 2 voorlieden aanwezig zijn om de werkzaamheden begeleiden. 

U moet zich voor aanvang van de werkzaamheden melden bij de voorman in ons clubhuis in de Heliushaven. ​​​​​Deze controleert of uw naam in de lijst voorkomt. 

Bij het einde van de werkdag om 16.00 uur moet u aftekenen op de lijst, zodat genoteerd is dat u die dag hebt gewerkt. (Ook als je in het kanaal de werkzaamheden hebt verricht)

Als u zonder afmelding niet verschijnt of als u niet aftekent na het werk dan wordt uw werkbeurt niet opgenomen in de administratie.

Dit houdt in dat er op uw volgende factuur wederom de borgsom zelfwerkzaamheid in rekening wordt gebracht.

Als u niet kan komen werken op de ingeplande zaterdag, dient u zelf voor een vervanger te zorgen, dit moet wel een ander lid zijn.(geen vrienden die wel eens meevaren)

U blijft wel verantwoordelijk dat uw vervanger ook komt. Komt uw vervanger op de zaterdag niet opdagen, dan is dat uw verantwoording.

Als u een vervanger hebt gevonden, dan graag zo spoedig mogelijk melden per e-mail aan ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Gerard Nöllen
coördinator zelfwerkzaamheid, zelfwerkzaamheid@wvhellevoetsluis.nl

caj-1399